Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je jeden ze třech způsobů, jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4 % k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti platí pro všechny firmy a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a rovněž pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Jak splnit náhradní plnění?

Pro splnění tzv. povinného podílu existují 3 způsoby:

  1. Zaměstnat osobu (osoby) se zdravotním postižením (dále jen OZP) v poměru min. 4 % k celkovému počtu zaměstnanců.
  2. Odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením (od firmy ALGORIT CZECH, s.r.o.).
  3. Odvést do státního rozpočtu 2,5 % průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.

Potvrzení, že firma ALGORIT CZECH s.r.o. zaměstnává více než 50 % osob se ZTP

Níže si můžete stáhnout potvrzení firmy ALGORIT CZECH s.r.o., že za rok 2013 a 2014 zaměstnávala více než 50 % osob se ZTP a může poskytovat náhradní plnění.

Odkazy na stažení:

  1. Čestné prohlášení 2013
  2. Čestné prohlášení 2014
  3. Čestné prohlášení 4/2014
  4. Čestné prohlášení 2015
  5. Čestné prohlášení 2016
Loga